Elektronika / Audio / Video Zabava / Televizori / Sony, 81 cm / 32 inča