Elektronika / Audio / Video Zabava / Televizori / Sony, 162 cm / 64 inča