Elektronika / Audio / Video Zabava / Televizori / Sony, 152 cm / 60 inča