Elektronika / Audio / Video Zabava / Televizori / Sony, 127 cm / 50 inča