Elektronika / Audio / Video Zabava / Televizori / Sony, 109 cm / 43 inča