Računari / Računari / Laptopovi / Video memorija 3 GB, Instalirana memorija 8 GB

  • Izabrali ste:
  • Video memorija: 3 GB 
  • Instalirana memorija: 8 GB