Računari / Skladištenje i Media / Hard Diskovi / Tip Interni