Auto Moto / Gume / Tyre Profile 35, Wheel Size 18", Tyre Width 265 mm

  • Izabrali ste:
  • Tyre Width: 265 mm 
  • Tyre Profile: 35 
  • Wheel Size: 18"