Kodak

kodak.com

Kodak je američka multinacionalna kompanija koja proizvodi foto materijale i opremu. Sedište firme je u mestu Rochester, SAD.